חצילים ליצוא: קטיף וטיפול לאחר קטיף, מיון אריזה 2016/17

חצילים ליצוא: קטיף וטיפול לאחר קטיף, מיון אריזה 2016/17