זיהוי חומר המעכב התפתחות ריזוקטוניה ופיתיום

זיהוי חומר המעכב התפתחות ריזוקטוניה ופיתיום