השקיה ודישון תמרים בערבה 2021

השקיה ודישון תמרים בערבה 2021