השפעת שיטות דילול פירות ועומס פרי על יבול תמר מזן מג’הול בערבה תיכונה וצריכת ימי העבודה

השפעת שיטות דילול פירות ועומס פרי על יבול תמר מזן מג’הול בערבה תיכונה וצריכת ימי העבודה