השפעת עומס היבול בדקל התמר על תנועת המים ברצף קרקע-צמח-אטמוספירה

השפעת עומס היבול בדקל התמר על תנועת המים ברצף קרקע-צמח-אטמוספירה