השפעת ביו-פחם(Biochar) המוצנע בקרקע על גידול ובריאות של פלפל עונת 2013/14

השפעת ביו-פחם(Biochar) המוצנע בקרקע על גידול ובריאות של פלפל עונת 2013/14