השפעת אגרוטכניקה על יבול התמרים, איכות הפרי ונגיעות בפייחת 2021

השפעת אגרוטכניקה על יבול התמרים, איכות הפרי ונגיעות בפייחת 2021