הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא עונת 2017/18

הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא עונת 2017/18