הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא לעונת 2016/17

הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא לעונת 2016/17