הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים

הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים