גידול זני אבטיח סתווי תחת רשת 50 מש בשיטות הפריה שונות, תחנת זהר 2019

גידול זני אבטיח סתווי תחת רשת 50 מש בשיטות הפריה שונות, תחנת זהר 2019