בחינת תגובת זני בזיל לקרינת אור מלאכותית וחיפוי קרקע למניעת כשותית הריחן (הבזיל) בכיכר סדום, עונת 2015

בחינת תגובת זני בזיל לקרינת אור מלאכותית וחיפוי קרקע למניעת כשותית הריחן (הבזיל) בכיכר סדום, עונת 2015