בחינת סוגי דשנים להפחתת שחור פיטם בפלפל אביב, תחנת יאיר 2018

בחינת סוגי דשנים להפחתת שחור פיטם בפלפל אביב, תחנת יאיר 2018