בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא 2020/21

בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא 2020/21