בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא

בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא