בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא

בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא