בחינת חיפוי ביריעות פלסטיק בולעות קרינת UV למניעת התפרצות של קשיוניה גדולה

בחינת חיפוי ביריעות פלסטיק בולעות קרינת UV למניעת התפרצות של קשיוניה גדולה