בחינת השימוש בנורות LED כתוספת תאורה להארכת היום בגיפסנית 2013/14 – 2015/16

בחינת השימוש בנורות LED כתוספת תאורה להארכת היום בגיפסנית 2013/14 – 2015/16