אפיון התגובה הדינאמית של פלפל בערבה לעקת מליחות, ברמות חנקן שונות

אפיון התגובה הדינאמית של פלפל בערבה לעקת מליחות, ברמות חנקן שונות