איפיון תהליכי הנשירה של חנטים ופירות בתמרים

איפיון תהליכי הנשירה של חנטים ופירות בתמרים