אגרוטכניקה בחציל, תחנת יאיר 2020-21

אגרוטכניקה בחציל, תחנת יאיר 2020-21