בחינת השפעת ביוסטימולנט עודד על גידול והנבת פלפל, בגידול בקרקע ובאירופוניקה

בחינת השפעת ביוסטימולנט עודד על גידול והנבת פלפל, בגידול בקרקע ובאירופוניקה

חזרה