12/9/19 כנס מחקרים ארצי בפלפל, אולם כינוסים, משרד החקלאות בית דגן

12/9/19 כנס מחקרים ארצי בפלפל, אולם כינוסים, משרד החקלאות בית דגן

חזרה