“מצמחים לצמיחה: כיוונים חדשים במחקר ופיתוח חקלאי ומסחרי בערבה”. כנס הערבה למחקר ופיתוח יערך ב 4/2/21. פרטים בהמשך

“מצמחים לצמיחה: כיוונים חדשים במחקר ופיתוח חקלאי ומסחרי בערבה”. כנס הערבה למחקר ופיתוח יערך ב 4/2/21. פרטים בהמשך

  • בעוד
    2
    שבועות
חזרה